SE VCH  Picabo's Here I Am Daddys Girl "Sassa"

 
HD:A - A, ÖGON:UA Dams Free
 
E: SE VCH SE U(u)CH NO CH DK CH NORD CH Picabo's Wössner
U: SE VCH Picabo's Fairetaly

Meriter: 2+BIR VALP

CK, BT-4

2023-04-28 Svensk Viltspårs Champion