Våran femte viltspårs champion

SE VCH Picabo's Dixie Queen