Årets uts springer.

Årets utställningsspringer 2016 Springerklubben Gävle/Dala